Hatay Büyük Şehir Belediyesi Bilgi İşlemin Kuruluşu...


06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı on dört ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’a göre kurulmuş ve ilin bütün sınırları Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir.


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ;


23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanunu ve 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede 5393 sayılı belediye kanuna göre kurulmuştur.

Şube Müdürlükleri
Duyurular EBYS toplantısı yapılacaktır.
Kurumsal Haberleşmeye geçilecektir.
Kent Bilgi Sistemi için proje ekibi belirlendi.